เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย มีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร

เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย ทำขึ้นมาจากภูมิปัญญาของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ซึ่งแต่ละชนิดจะมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

  • กระจับปี่

กระจับปี่ เป็นเครื่องดนตรีประเภท ดีด เป็นพิณ ที่มี 4 สาย มีลักษณะเป็นกล่องแบนและเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหน้าพิณทำเป็นช่อง เพื่อให้เสียงเกิดความก้องกังวาน สายส่วนมากทำมาจากเอ็น หรือลวดทองเหลือง มีสะพาน ที่ปักด้วยไม้ ไว้ใช้สำหรับหมุนสาย อ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เริ่มมี กระจับปี่ มาตั้งแต่สมัย สุโขทัย เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด ซึ่งต้องใช้มือในการเล่น

 

  • พิณน้ำเต้า

พิณน้ำเต้า มีลักษณะพิเศษคือ ทำมาจากน้ำเต้าจริงๆ คันพิณ เรียกอีกอย่างว่า ทวน ทำด้วยไม้ที่เหลาให้ปลายข้างใดข้างหนึ่งเรียวโค้ง สายพิณมีสายเดียว สมัยก่อนใช้เส้นหวายมาทำเป็นสายพิณ แต่ปัจจุบันใช้ลวดทองเหลืองมาทำแทน เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด ซึ่งต้องใช้มือในการเล่น

 

  • จะเข้

จะเข้เป็นเครื่องดนตรีที่ต้องวางไว้กับพื้นตามแนวนอนแล้วดีด ทำด้วยไม้ท่อน 1 ท่อนแล้วเจาะเป็นโพงภายใน เพราะจะให้เสียงที่กังวาล มี 3 สาย คือ สายลวด(เสียงต่ำ) สายกลาง(เสียงทุ้ม) สายเอก(เสียงสูง) สายเอกกับสายกลางจะทำด้วยวัสดุคือ เอ็นหรือไหมพันเป็นเกลียว แต่สายลวดจะทำมาจาก ลวดทองเหลือง จะเข้ เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด ซึ่งต้องใช้มือในการเล่น

 

  • ระนาดเอก

ระนาดเอกส่วนมาก สร้างจากไม้ไผ่บง ลักษณะพิเศษคือ มีลูกระนาดทั้งหมด 21 ลูก โดยที่ลูกสุดท้ายหรือลูกที่ 21 จะเป็นลูกยอด ที่มีขนาดสั้นที่สุด ลูกระนาดทั้งหมด จะร้อยไว้ด้วยเชือกติดกันเป็นแพ แล้วนำไปแขวนไว้บนรางระนาด ไม้ตีระนาดจะใช้ผ้าพัน แล้วถักด้วยด้ายสลับไปมา เวลาที่ใช้ตีจะให้เสียงที่นุ่มนวล เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ซึ่งต้องใช้มือในการเล่นเช่นกัน

 

  • ระนาดทุ้ม

ระนาดทุ้ม เลียนแบบระนาดเอกมาโดยตรง จะแตกต่างกันตรงที่ ระนาดเอกจะเสียงใสกว่า ระนาดทุ้มจะมีลูกระนาด 17-18 ลูก ตัวรางละนาดก็แตกต่างกัน ไม้ตีระนาดทุ้ม จะใช้ผ้าพันพอกให้โต และนุ่ม เวลาตีจะส่งเสียงที่ทุ้มมาก

 

  • ปี่นอก

ปี่นอก มีขนาดเล็กสุด ในวงปี่พาทย์ชาตรี ใช้ในการเล่นโนราห์ หนังลุง และละครชาตรี ต่อมาเมื่อ การค้นคว้าเพื่อหาข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของปี่ทั้ง4 ประเภท พบว่าปี่นอก จะใช้ในงานศพของผู้ที่มีชื่อเสียงหรือยศถาบรรดาศักดิ์ ปี่นอกเป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่า ใช้ลมจากปากเป่าทำให้เกิดเสียง

 

เครื่องดนตรีไทย ใช้สำหรับทำให้เกิดเสียงเป็นท่วงทำนอง วิธีใช้นั้น จะมีทั้ง ดีด สี ตี เป่า ตามเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป เพื่อนสามารถเลือกได้เลยว่าสนใจจะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหน ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองด้วย

 

ขอขอบคุณ : https://tanvampires.com