ศิลปะตะวันออก

ศิลปะตะวันออก ที่น่าสนใจ มีงานศิลปะอะไรบ้าง

ศิลปะตะวันออก ศิลปะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆ เลย ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ที่ให้ในเรื่องของความจรรโลงใจ หรือแม้กระทั้ง การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านทางศิลปะก็ได้เช่นกัน ซึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันออก ก็ได้มีอิทธิพลต่อหน้าประวัติศาสตร์เช่นกัน จากการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่จารึกไว้ให้ลูกหลานได้ทำความเข้าใจและรับชมผลงานมากมาย เช่น ศิลปะขอบงจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นต้น เรามาดูผลงานศิลปะของทางตะวันออกกันบ้าง ว่ามีอะไรที่น่าสนใจและเป็นงานอะไรบ้าง ซึ่งเราจะขอแบ่งศิลปะตะวันออกของเราที่เห็นได้ชัดเจนออกมาเป็น 3 แบบ ได้แก่

 

1.ศิลปะด้านจิตกรรม

ศิลปะทางด้านจิตกรรมก็ได้แก่ ภาพวาดฝาพนัง ที่มีความงดงามมากๆ เลย และเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆ เลย นอกจากนี้ ตามวัดต่างๆ เช่น วัดพระแก้ว ที่มีภาพจิตกรรมอยู่บริเวณโบสถฺ อย่างมากมายเลย หรือไม่ก็อาจจะวาดภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยที่ผลงานเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ได้เช่นกัน เช่น การวาดภาพฝาพนังในสมัยอยุธยา การบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนยุคนั้น หรือแม้กระทั้ง เรื่องราวภายในรั้วในวังก็มีเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดผลงานได้ออกมาดีมากๆ เลย ทำให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้คนยุคก่อนผ่านภาพวาดได้เป็นอย่างดีเลย

 

2.ศิลปะด้านสถาปัตยกรรม

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านทางการสร้างสรรค์สถานที่ ที่อาจจะเป็นได้ทั้ง ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่สำหรับการเคารพบูชาก็ได้ นั่นคือ โบสถ์ วิหาร เพราะศิลปะตะวันออกได้รับอิทธิพลและความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนาไม่แพ้กับศิลปะทางตะวันตก นอกจากนี้ ศิลปะทางตะวันออกของเรา ก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย เช่น ศิลปะของไทย จะมีความคล้ายคลึงกับศิลปกของทาง กัมพูชา ลาวหรือประเทศเพื่อนบ้าน จะเรียกว่า การถือเอาศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันเลยก็ว่าได้

 

3.ศิลปะด้านประติมากรรม

ก็ได้แก่ การสร้างรูปหล่อ หรือรูปปั้นของพระพุทธรูป เป็นต้น เพราะชาวพุทธจะนำเอาศิลปะเหล่านี้มาจากการเริ่มต้นการปั้นหรือการหล่อนั่นเอง เพราะความเชื่อของชาวตะวันออก เมื่อจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งใดก็มักจะนำเรื่องราวของศาสนามาเกี่ยวข้องเสมอ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา ของประชาชนที่มีต่อผลงานศิลปะมากมาย

 

แม้ว่าศิลปะของทางตะวันออกจะแตกต่างกันกับทางตะวันตก ในส่วนของรูปแบบการสร้าสรรค์ผลงาน แต่ที่เหมือนกันก็คือ การถ่ายทอดผลงานออกมาให้คนรุ่นหลังได้รู้จักความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละสมัย ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่ ณ ปัจจุบัน มันก็ยังคงสวยงามอยู่เสมอ แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตาม ดังนั้น ศิลปะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาไว้ เพื่อให้มีสืบไปยังรุ่นหลังของเรา

 

 

ขอขอบคุณ : https://tanvampires.com

 

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก งานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและมีคุณค่าสูง

ศิลปะตะวันตก คือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและความโดดเด่นมากเลยทีเดียว ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะแขนงนี้ ส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นตามยุคสมัย

อ่านต่อ »
รายการทีวี

รายการทีวีเกี่ยวกับอาหาร ดูแล้วสนุก มีประโยชน์

รายการทีวี อาหารเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งอาหารที่อร่อยต้องมาพร้อมกับหน้าตาของอาหารที่ชวนกิน แต่ในชีวิตจริง เราก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำอาหารมากเท่าไหร่นัก

อ่านต่อ »
ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก งานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและมีคุณค่าสูง

ศิลปะตะวันตก คือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและความโดดเด่นมากเลยทีเดียว ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะแขนงนี้ ส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นตามยุคสมัย

อ่านต่อ »
รายการทีวี

รายการทีวีเกี่ยวกับอาหาร ดูแล้วสนุก มีประโยชน์

รายการทีวี อาหารเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งอาหารที่อร่อยต้องมาพร้อมกับหน้าตาของอาหารที่ชวนกิน แต่ในชีวิตจริง เราก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำอาหารมากเท่าไหร่นัก

อ่านต่อ »